TalTeci teadlaste uuringust selgus, et jämesoole pH-näit on tervel inimesel vahemikus 6–7, ärritunud soole sündroomi või jämesoolevähi korral kaasneb pH tõus (pH >7–8), st keskkond muutus aluselisemaks. Sel juhul olid ülekaalus valke lagundavad bakterid, kes toodavad ka potentsiaalselt toksilisi ühendeid. Happesuse mõju erinevatele bakterikooslustele, nende liigilist kujunemist ja ainevahetust uurides saab tulevikus rakendada täpsemaid diagnostilisi võtteid. Uuringu kokkuvõttes tõdeti, et bakterite elutingimusi ja kasvu mõjutab suures osas toitainete kättesaadavus.