Ning sajandi lõpul saabusid viinapuu-juuretäid, kes tegid „lisakorrektuurid“. See kõik tähendas, et järgmise 70 aasta jooksul vähenes kohalik veinitootmine vaid mõnekümnele hektarile, veinid olid lihtsad, 8–10% alkoholiga ja täiesti ilmetud. 1970. aastal võeti Hispaanias vastu isegi veiniseadus, mis sätestas, et Txacoli on vein, mis „valmistatakse marjadest, mis normaaltingimustes ei valmi“. Nii suudeti tagada Txakoli regulaarne tootmine.