Varasemalt on krabide ja homaaride valutundlikkuse üle pikalt aru peetud, sest on arvatud, et nende selgroogsetest erineva närvisüsteemi tõttu ei pruugi nad valu tunda. Koorikloomad polnud varasemalt ka “loomade” nimekirjas, nüüd aga tahetakse nad sinna lisada ja kohustada igat koorikloomadega tegelevat inimest nende elukate eest hästi hoolt kandma ning mitte põhjustama asjatuid piinu.

Restoranidele tähendab see muidugi põhjalikke ümberkorraldusi oma harjumuspärases töökorralduses. Loomaõiguslased soovitavad homaarid ja krabid enne potti pistmist surmata kas elektriga või külmutades.

Elusalt keetmine on praegu juba keelatud Šveitsis, Norras ja Uus-Meremaal, loodetavasti võetakse ka Suurbritannias otsus peagi lõplikult vastu.