Tema sõnul on Premia teekonnal rohelisema tootmise suunal väga mitmeid etappe, millest suurimad – üleminek 100% taastuvale elektrile ja automatiseeritud LED-valgustitele ning elektritarbimist vähendava teenuslahenduse kasutuselevõtt – on tänaseks edukalt saavutatud.
„Loobumine põlevkivienergiast vähendab meie heitkoguseid varasemaga võrreldes koguni 95,75%. Arvutused näitavad, et kokkuhoitud 2800 tonni CO2 on heitkogus, mille tasakaalustamiseks tuleks istutada ligi 47 000 puud või peaks 4000 inimest loobuma ühest lennureisist aastas,“ selgitas Aus.

Premia alustas elektrienergia kasutamise jõulist vähendamist juba aastal 2013, mil nii vabrikus kui sügavkülmalaos mindi üle automatiseeritud LED-valgustitele. Ainuüksi selle uuenduse toel kasutatakse täna võrreldes kaheksa aasta taguse ajaga 42% vähem elektrit.

Lisaks võttis Premia 2019. aasta lõpus kasutusele ka Fusebox-teenuslahenduse, mis lülitab külmutuskompressorid 2–3 korda päevas kuni pooleks tunniks välja. Nii tagab süsteem kvaliteetse koorejäätise valmimiseks ja säilitamiseks sobiva temperatuuri püsimise ja pakub ühtlasi elektrisüsteemile paindlikkust, aidates tasakaalustada elektrisüsteemis elektrienergia tootmist ja tarbimist. Paindlikkus on alternatiiviks fossiilsetel kütustel töötavatele tasakaalustamiseks mõeldud elektrijaamadele.

„Oleme saanud jälgida Fuseboxi toimimist juba üle pooleteise aasta ning selle aja jooksul on tehase elektritarbimine vähenenud ligi 96 MWh ulatuses, mis omakorda on aidanud meil ära hoida umbes 36 tonni CO2 paiskumise atmosfääri. Piltlikult öeldes oleme sellega tasakaalustanud poolesaja keskmise kodumajapidamise aastase põlevkivienergia tarbimise emissioonid,“ tundis Aus heameelt saavutuste üle.

Tema sõnul on Premia teinud hulgaliselt muid väiksemaid uuendusi keskkonnamõju vähendamiseks. Näiteks on tootmisprotsesside digitaliseerimine aidanud vähendada tootmisjäätmete hulka kümne aasta taguselt 3% tasemelt 0,6%ni kogu tootmismahust. Samuti investeeris ettevõte jäätisevabriku kanalisatsiooni remonti ja rasvapüüdurisse, mis on aidanud oluliselt vähendada kanalisatsioonisüsteemi koormust.

„Pidevalt on töös ka üleminek keskkonnasõbralikumatele pakendilahendustele. Juba sel sügisel jõuavad poelettidele esimesed tooted, mille ümbrised on valmistatud 50% ulatuses taaskasutatud materjalidest ning mida on võimalik ka edaspidi ringlusesse suunata. Täna puudub veel Eestis jäätisepakenditele sobiv taaskasutussüsteem, kuid liigume ennaktempos ning plaanime lähiaastateks suuri investeeringuid, et saaksime Eestis sellise võimaluse tekkides kohe pakendiringlusega liituda,“ kinnitas Premia juht.

Jaga
Kommentaarid