Õunapi sõnul on suurperede kodu ühest küljest nagu pidev segasummasuvila, ninapidi koos olemine ja üksteisega arvestamine. Teisest küljest sunnivad lapsed ka rohkem pingutama. „Täistuuridel keerlev pereelu ja väikesed lapsed hoiavad vanemad noore ja erksana. Mida enam lapsi, seda kauem saavad vanemad koos lastega kasvada, sageli enam kui 30 aastat,” rääkis Õunap. Ta lisas, et kuigi suures peres üles kasvamine võib mõnikord lastele tuua omajagu pingeid ja stressi, annavad õed-vennad üksteisele väärtusliku kogemuse, mida hiljem täiskasvanuellu alateadlikult kaasa võetakse. „Lasterikaste perede lapsed ei kasva võitjateks, vaid andjateks — õdede ja vendadega arvestamise, nende abistamise, kohustuse- ja vastutusevõtu kaudu,” rääkis Õunap.

Müüdid jäävad müütideks

Ka lasterikaste peredega käivad ühiskonnas kaasas teatud müüdid. On tavapärane, et kui peres on suurem arv lapsi, seostatakse seda majanduslike või sotsiaalsete probleemide ja kitsaste tulevikuväljavaadetega. „Tegelikkuses ei erine lasterikkad pered märkimisväärselt ühe või kahe lapsega perekondadest. Väljakutseid ja probleeme, mida igapäevaselt lahendada, esineb ju kõikides perekondades,” rääkis Õunap.

Aastate jooksul on lasterikaste perede ümber välja arenenud ka suur tugivõrgustik. Igast maakonnast võib leida lasterikkaid perekondi koondava organisatsiooni, kus võrgustikku kuuluvatele liikmetele korraldatakse koolitusi ja väljasõite ning jagatakse nendega muresid ja rõõme. Lisaks ulatatakse abikäsi neile, kes seda vajavad.

„Igas maakonnas proovitakse ikkagi rohujuuretasandil pakkuda suurtele peredele lisaväärtust koos tegutsemiseks, silmaringi avardamiseks ja elamuste kogemiseks. Olen südamest tänulik kõikidele liikmesorganisatsioonide juhtidele, kes teevad seda vabatahtlikku tööd oma pere ja muu 101 kohustuse kõrvalt,” tunnustas Õunap.

Eriolukord jättis jälje

Nii nagu paljude eestimaalaste puhul, on koroona-aasta mõjutanud ka paljude suurperede sissetulekuid. Kodu on veel rohkem siginat-saginat täis kui varem, puudus on arvutitest ja lapsevanemad peavad korraga erinevate klasside lapsi õpetama. Samal ajal on pered veetnud palju aega kodus, mis on tuntavalt kasvatanud kulusid iganädalasele toidukorvile.

Selleks, et paremini mõista suurperede olukorda, viis liit perede seas kevadel läbi ka küsitluse. Selgus, et küsitlusele vastanutest üle poole vajaksid täiendavat abi toidu ja esmatarbekaupade soetamiseks, viiendik tundis puudust arvutitest ning kümnendik oli hädas aeglase internetiga.

Nii pandi tööle ka omamoodi päästekomando — peredele jagati toiduabi ja arvuteid. Appi tulid mitmed eraisikud ja firmad. „Väga paljud on meid märganud ja abikäe ulatanud! Suure töö on ära teinud ka liikmesorganisatsioonid, kes olid kõikidele peredele eriolukorra ajal jõu ja nõuga alati abiks,” rääkis Õunap.

Kodusai suurendab perede heaolu

Kuigi praeguseks on paljud pered suutnud oma majanduslikku olukorda parandada, leidub ka neid leibkondi, kus üks või mõlemad vanemad kaotasid eriolukorra tõttu töö. Sellistele peredele otsustas abikäe ulatada Fazeri Kodusaia kampaania, mis kogub kõikide saiasõprade abiga annetusi Eesti lasterikaste perede liidule. Kampaaniaga soovitakse näidata, et täisväärtuslik toit ei ole väheste privileeg, vaid kõikide õigus.

„Viimane aasta on kõikide perede, eriti suurperede jaoks olnud väljakutseterohke ja seetõttu oleme käimasoleva Kodusaia heategevuskampaania sihtrühmaks valinud suurpered, kellele keerulises olukorras abiks olla. Kui iga tallinlane ostaks ühe saia, saame juba 40 suurpere toidukorvi eest tasuda. Kutsume kõiki eestimaalasi kampaanias kaasa lööma, sest iga väike heategu loeb — üheskoos suudame paljusid peresid aidata,” kommenteeris Fazer Eesti pagaritoodete müügijuht Joosep Veerme.

Kampaania raames kogutud raha suunatakse just nendele perekondadele, kes tunnevad puudust täisväärtuslikust toidust ja esmatarbekaupadest. „Ühe kuueliikmelise perekonna keskmine toidukorvi hind on 120 eurot. Annetatud raha eest saame peredele ühe toidukorvi võimaldada,” rääkis Õunap. Varem on pered saatnud tänutäheks toidukorvi pilte ja jaganud emotsioone. Tänu kampaaniale saab praegusel keerulisel ajal tuua veelgi enam rõõmsaid hetki peredesse, kus seda vajatakse. „Fazeri algatuse mõju peredele on palju suurem, kui oskaks arvata! Oleme tänulikud, et järjekordne tuntud ettevõte on märganud ja näidanud, et suured pered on Eesti ühiskonna rikkus, mida tuleks hoida,” rääkis Õunap.

Oma panuse andmiseks osta maikuus Fazeri Kodusaia tooteid. Igalt ostult annetab Fazer ühe sendi Eesti lasterikaste perede liidule. Lisainfo: www.fazer.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid