Hindamiseks oli 21 kategooriat, igas kategoorias tõstsime esile 1–3 väljapaistvamat , mis saavad õiguse tähistada võitu vastava märgisega. Vaata täispikka nimekirja võidutoodetest!