Arvestada tuleb ka sellega, et looduskaitseseadus keelab nii loodusest korjatud karulauguga kui ka teiste kaitsealuste liikide loodusest pärinevate isenditega kauplemise. See tähendab, et kaubelda ei tohi nende taimede seemnete, sibulate, lehtede ega õitega. Küll aga ei sea looduskaitseseadus piiranguid koduaias või aiandis kasvatatud karulauguga kauplemisele. Seejuures tuleb arvestada, et müüja peab suutma inspektoritele tõendada, kust on karulauk pärit ja vajadusel karulaukude kasvukoha aiamaal ette näitama.