Maailmas laiemalt on võltsitud toit oluliseks teemaks. Peame pidevalt jälgima, et meieni ei jõuaks toit, millel on vale koostis või seda on töödeldud pettuse eesmärgil. Iga juhtumit tuleb vaadelda eraldi, sest pettusega võib olla seotud mitu riiki. Põllumajandus- ja Toiduamet teeb järelevalvet riskihindamise ja korrakaitseseadusest tuleneva ohuprognoosi alusel. Samuti võetakse järelevalve planeerimisel ja teostamisel arvesse erinevaid vihjeid ja pöördumisi, mis ametisse laekuvad. Vihjeid esitavad enamasti tarbijad, tähelepanelikud ameti töötajad, ettevõtete konkurentidelt tuleb teateid vähem.