Vanasõnad, mõistatused ja muud väljendid-ütlused ning ajastuid kirjeldavad lõigud romaanides-novellides räägivad tihti toidust, aga nendesse sõnumitesse on kaasa pandud veel midagi. Osutavaid tähendusi ja ka nende nihkeid on eesti lugudes oi-kui-palju! Teeme tutvust levinumate ja põnevamate toidumõistatuste ja -vanasõnadega.