“Organic Estonia teeb Tallinna linna juhtidele ettepaneku, et koolitoiduks kasutataks ainult Eestimaist toitu ja mahetoodangut. Eesti toidutootjatel on sortiment lai ja vajalik tooraine toodanguks olemas,” rõhutas MTÜ Organic Estonia juht. „Eestimaise toidu eelistamisel hoiame ökoloogilise jalajälje väiksemana ja ühtlasi vähendame oluliselt toiduraiskamist,” sõnas Kulderknup.

“Kohalik omavalitsus saab panna otsustavalt õla alla, et hoida meie laste tervist ja tagada toidutootjate jätkusuutlikkus maapiirkondades. Sarnaselt toimib lasteasutuste toitlustamine paljudes Euroopa riikides,” kinnitas Kulderknup. „Eesti kui maheriigi idee kohaselt on esmatähtis kohalik inimene, kohalik tooraine ja kohalik tootja ning põllumees“ lisas Organic Estonia juht.

Tallinn ja Harjumaa on suurimad koolide ja lasteaedade toiduga varustajad. Kulderknupu kinnitusel eeldab Tallinna kui rohepealinna kontseptsioon rohelist mõtteviisi, kohalikku ja väikese jalajäljega tegevusi.

Organic Estonia juht Krista Kulderknup kutsus üles ka lapsevanemaid andma tagasisidet ja ootusi Tallinna linna juhtidele oma laste toitlustamiseks lasteaedades ja koolides. Sellega aidatakse ühiselt kaasa maaelu ja toidutootjate kestlikkusele, laste tervise hoidmisele ja tervist väärtustavate eluhoiakute kujundamisele.