Esmakordselt olid hanketingimustes sees ka teised keskkonnahoidu soosivad tingimused. Lisapunkte andsid valmidus kasutada koolipuhvetis korduskasutuspakendeid või biolagunevast materjalist ühekorrapakendeid ning prügi sorteerimine koolisööklas ja -köögiruumides.

Tartu linn leidis hiljutise riigihankega toitlustajad kolmele koolile – Tamme koolile, Mart Reiniku koolile ja Ilmatsalu põhikoolile.

Pakkumuste hindamine toimus menüüde ja koolides pakutava toidu degusteerimise alusel. Komisjon hindas pakkujate esitatud kahe nädala menüüsid, koolides pakutud toitu, menüüde mitmekülgsust ja toorainete oskuslikku kasutamist. Hanke kõigis kolmes osas tunnistati edukaks Baltic Restaurants Estonia ASi pakkumus.

Järgneva viieaastase lepinguperioodi jooksul kasutatakse kolmes eelpool nimetatud koolis toidu valmistamisel vähemalt 51 protsendi ulatuses mahetoorainet. Tamme kooli ja Mart Reiniku kooli puhvetis tulevad kasutusele korduskasutuspakendid või ühekordseid biolagunevast materjalist ühekorrapakendid. Ilmatsalu põhikoolis, kus koolipuhvetit ei ole, pööratakse järgmisel viiel aastal suuremat tähelepanu prügi sorteerimisele.

Riigihanke võitja alustab kolmes koolis toitlustamist eeldatavasti 19. oktoobrist 2020.

Baltic Restaurants Estonia AS kasutab alates septembrist 2020 ka Tartu Rukkilille lastehoiu lastele toidu valmistamisel vähemalt 51% mahetoorainet.