Innsbrucki Ülikooli teadlased uurisid tuhandet üliõpilast ja süüdimõistetud vangi ning võrdlesid nende maitse-eelistusi uuringualuste psühholoogiliste uuringutega. Teadlased kinnitavad, et tegemist on esmakordse empiirilise tõendiga, et kibedate maitsete eelistamisel on seos psühhopaatia ja sadismiga.

Lisaks kohvile peeti psühopaatilise oleku indikaatoriks ka rediste ja selleri lembust.