Kohvieksperdi hinnangul on oluline leida kohvi ja söödava toidu vahel side ja balanss ehk teisisõnu peab kohv tooma esile toidu tugevused ja vastupidi.