Kuulus külaline kauge mere tagant näitab aga mõlemal festivalipäeval Liivimaa Lihaveise platsil, millised on lihaveise inglisepärase lõikamisskeemi eripärad.

"Marco on vaieldamatult oma ala üks parimaid maailmas", sõnab tunnustavalt Eesti tuntuim grillmeister Enn Tobreluts.