Mis vahet on väljenditel „kõlblik kuni“ ja „parim enne“?

„Kõlblik kuni“ tähistab kuupäeva, milleni võib toitu tarbida. „Kõlblik kuni“ märgitakse kiiresti riknevale toidule, mis võib säilimisaja ületamisel muutuda lühikese aja jooksul inimese tervist ohustavaks, kuna sellise toidu koostis soodustab toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvu ja paljunemist või toksiinide tekkimist.

Kiiresti riknev toit on näiteks värske liha, kala, salatid ja toorpiim. Pärast „kõlblik kuni“ kuupäeva möödumist ei tohi toitu tarbida ega ühelgi moel turustada. Kiiresti riknevate toitude puhul on eriti oluline pidada kinni pakendil esitatud säilitamise tingimustest, üldjuhul peab sellist toitu säilitama jahutatult ehk külmkapi temperatuuril +2…+6 ˚C. Samuti on oluline pidada kinni pakendil esitatud kasutamise tingimustest, nagu näiteks „pärast pakendi avamist tarbida 3 päeva jooksul“.

„Parim enne“ seevastu tähistab kuupäeva, milleni säilib toidu eeldatav kvaliteet, näiteks toidu iseloomulik maitse, lõhn või tekstuur. „Parim enne“ märgitakse pikema säilimisajaga toidule, nagu näiteks leib, sai, kuivained ja karastusjoogid. „Parim enne“ möödumisel võib toidu lõhn, maitse ja tekstuur halveneda, kuid seda toitu on veel mõnda aega ohutu tarbida. Enne „parim enne“ kuupäeva ületanud toidu tarbimist tuleb kontrollida pakendi seisukorda ning toidu väljanägemist, lõhna ja maitset. Teisisõnu, toidu tarbimise sobilikkust tuleb „parim enne“ kuupäeva möödumisel hinnata meelte abil – vaata, nuusuta, maitse.

Väljendite „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ õigesti mõistmine aitab tarbijal toitu ohutult kasutada ja vähem raisata. Teadlikku tarbimist!