Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlase Signe Adambergi sõnul on tegemist märkimisväärse uuringuga, mis hõlmab üle 30 Euroopa riigi. Küsitlus on osa Euroopa teadus- ja tehnoloogiavõrgustiku PIMENTO – COST ACTION CA20128 – Promoting Innovation of ferMENTed fOods tegevustest, mille pikem eesmärk on tõsta esikohale just hapendatud ja kääritatud toidu innovatsioonialane tegevus, mõjutada positiivselt inimeste tervist ja toitumisharjumusi, suurendada hapendatud toitude piirkondlikku mitmekesisust ja ka toetada kohalikku tootmist. Adamberg tunnistab, et sellist küsitlust ei ole Euroopas varem läbi viidud.

Uuring hõlmab Euroopat ja on küsitluse vaates jagatud neljaks piirkonnaks. Eesti tarbijad on ühes grupis Põhja-Euroopa ja Balti riikidega – on ju siin toidulaud ja -eelistused suhteliselt sarnasemad. Meie kõigi eelistusi küsitakse 12 toidukategooria kohta: hapendatud köögiviljadest ja piimatoodetest haputaignaleiva ja jookideni, fermenteeritud liha- ja piimatoidu asendajatest kuni tee ja kohvini. Vastuseid analüüsitakse neljas grupis: mehed, naised, noored täisealised (18-50aastased) ja vanemad täisealised (üle 50aastased).

Küsitlusele, mis aitab koguda andmeid Eesti inimeste söömisharjumuste ja igapäevase toidulaua kohta, saab vastata SIIN. Esitatud valikust leiab ka eesti keele.