Ajakirjale Eesti Naine on Leelo kirjeldanud üht vahvat seika selle koogiga seoses.