Räim on olnud kihnlastele toit, mis aitab aasta ringi hakkama saada. Soolaräim on Kihnu saarel alati olemas ja vajadusel oli see vahetuskaubaks kõigele, mida saarel nappis ja mandrilt toomas käidi. Kui aga saarel muud võtta ei olnud, siis troonis laual alati leib ja soolaräim (suõlaräim) ning leiba sai kasta räimesoolvette. Ka kartul koos soolaräimega on kihnulik kooslus.