Üks asi on see, kui sa teed midagi tasuta. Teine see, kui hakkad pakkuma teenust – siis käivitub äri. Töötajaile tuleb tagada töö, palk, maksta maksud – sellesse ei saa kogukond panustada. Köögis töötamiseks peavad olema tunnistused, tervisetõendid jm, et toiduga kokku puutuda. Kuid ega mujal maailmaski asjad ise teki ega toimi, sealgi on tulnud kompromisse leida. Ka Eestis tekib vahvaid sümbioose eestvedajatest, kes kuigivõrd lähtuvad muidugi ärilistest huvidest, ja kogukonnast, kes nende pakutud ideedega kaasa läheb, et kohalikud inimesed saaksid rohkem ja mõnusalt koos käia.