Lauri Bobrovski sõnul tulevad need nõuded eesmärgist tagada kanadele paremad elutingimused. „Tarbija ei mõtle väga tihti sellele, kuidas ja mis tingimustes on meie igapäevane toit toodetud ja kes seda toodavad,“ arutleb mees. „Mahepõllumajandus tagab just nimelt selle, et toidu tootjad, olgu nad siis kanad, lehmad või sead, saaksid oma elu elada paremates tingimustes kui seda on intensiivses tavatootmises.“ Bobrovski lisab, et lisaks linnukasvatusele haritakse Äntu mõisas ka mahepõldu, et toota oma kanadele söödaks mahedat teravilja. Põlde väetatakse loomulikult selle kõige hinnalisema väetisega – kanasõnnikuga.