Põllumajandus- ja Toiduameti 2022. aasta pestitsiidide aruande, mis koostati 2021. aasta tulemuste põhjal, ütleb, et 2021. aasta Eesti maasikad olid varem oluliselt puhtamad - multimeetodil tehti 39 proovi kodumaitsest ja seitse proovi välismaisest maasikatest. Kodumaise maasika 15 proovist ei leitud ühtegi pestitsiidi jääki, 10 proovis oli ühe pestitsiidi jääk või jäljed. Nelja või enama jäägiga proove oli 39st vaid viis.