Kui inimestelt küsiti, millist infot nad toidukauba pakendilt esmalt otsivad ja kui oluliseks seda peavad, siis riikide üleselt kõige olulisemaks peeti just pakendi taaskasutusega seotud infot, Eestis seevastu oli pakendist olulisem toidukauba valmistamise koht, tervislikkus ja toiteväärtus.

Uuringus osalenud riikide inimestelt küsiti, kas nad väldivad plastikut pakendina. Selgus, et seda teevad kõige sagedamini rootslased (29%) ja kõige harvem eestlased (8%). Majapidamisvahendite täitepakendeid kasutavad ligi pooled rootslased ja norrakad, aga vaid 17 protsenti Eesti inimestest. Ka keskkonnasõbralikke majapidamisvalikuid teevad uuringu kohaselt kõige harvem Eesti inimesed.

„Orkla Eesti tehastes on tootmise kestlikumaks muutmine üks prioriteete. See hõlmab ka pakendiinnovatsiooni, mis aitab ka tarbijatel meie tooteid valides keskkonnasäästlikumad olla,“ ütles Orkla Eesti juht Kaido Kaare. „Inimeste mure üleliigse pakendamise ja prügimajanduse korralduse pärast on positiivne trend. Teadvustamine on esimene ja olulisim samm, mille pinnalt on lihtsam reaalsetele tegudele asuda,“ lisas Kaare.