Maaeluministeerium võttis ettepanekust kinni. „Nagu oma varasemas 2021. aasta novembris saadetud kirjas selgitasime, ei kirjelda nimetus „neitsioliiviõli“ oliiviõlide olemust päris selgelt ja nüüd rohkem kui aasta kestnud „neitsioliiviõlidele“ keeleliselt sobivama nimetuse otsimine on jõudnud lõpusirgele,“ lausub Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Nimetus neitsioliiviõli on tõlgitud inglise keelest. „Inglise virgin on käibel nii nimi- kui ka omadussõnana, tähenduseks vastavalt neitsi ja neitsilik,“ kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu artiklis „Toidusõnad sihikul“. Omadussõna virgin ja nimisõna ühendi tõlkimisel eesti keelde pole sõnasõnaline tõlge kõige sobivam ning valida tuleks mõni teine keelend, nt virgin forest – põlismets (mitte „neitsimets“), virgin soil – uudismaa (mitte „neitsimaa“), virgin speech – esimene kõne (parlamendis) jne. „Nõnda peaks toimima ka ühendi virgin oil ja selle kõrval kasutatava pikema nimetuse virgin olive oil puhul. Viimasest selgub, et tegemist on teatava oliiviõliga,“ selgitab Mäearu.

Teisena laialdaselt kasutust leidnud „külmpressitud oliiviõli“ ei kirjelda samuti oliiviõlide olemust õigesti. „Extra virgin ja virgin oliiviõli erinevus on nende keemilises koostises ja organoleptilises kvaliteedis, mitte tootmisviisis. Mõlemad oliiviõlid saadakse kas külmpressimise või külmekstraheerimise teel,“ selgitab Gorban. Pärast pikki arutelusid jõudsid ministeeriumi kui ka keeleameti ja Eesti Keele Instituudi esindajad ühisele otsusele hakata edaspidi kasutama nimetust „väärisoliiviõli“. Sellest lähtuvalt kujunevad eestikeelsed nimetused järgmiselt:

- virgin olive oils - väärisoliiviõlid, mis jagunevad kolmeks:
- extra-virgin olive oil - ekstra väärisoliiviõli;
- virgin olive oil - väärisoliiviõli;
- virgin lampante olive oil - lambiõli.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid