Küllap on 2015. aasta kõige tähtsam sündmus restorani­ maastikul see, et oma teisel ilmumise aastal võttis põhjamaade paremaid restorane tutvustav restoranigiid „White Guide Nordic 2016” oma kaante vahele ka 25 restorani Eestist.

Samal ajal lõpetas ilmumise „Eesti 50 paremat restorani” ning esmaspäeval avalikustati „Eesti maitsete restoranijuht”, kus kirjas senise 50 asemel 69 ambitsioonikat Eesti restorani. Paremate hulka kuulumise kleebise said 55 – need, kes üle­tasid väga hea taseme. Restoranide hindamine toimus Ees­ti Maitsete ja White Guide’i koostöös. Seepärast on mõlemas juhis 25 esimest ühed ja samad söögikohad.

White Guide’i hinnete põhjal restoranide võrdlemine näi­tab, et häbi me tundma ei pea. Skandinaavia juhtivad resto­ranid on maailmaklass. Meie kõige teravamad tipud kuulu­vad samuti samasse klassi. Kui võrdleme ennast põhjanaab­ritega, näeme täiesti võrdsed välja. Ilmselt saab sellest algu­se sõbralik kes­keda­vägikaikavedu.

Süüa osatakse meil teha hästi – sellega hak­kame juba ära harjuma. Jookide pakkumine on kitsaskoha­na teadvustatud – sellega tegeletakse. Teenindus vajab lah­kele naeratusele ja rõõmsale meelele lisaks tublit annust iga köögist laule kantava roa tundmist.

Lõppema hakkav aasta oli restoranivaldkonnas taas kiire­te muutuste aeg. Süüa osatakse meil teha hästi – sellega hak­kame juba ära harjuma. Jookide pakkumine on kitsaskoha­na teadvustatud – sellega tegeletakse. Teenindus vajab lah­kele naeratusele ja rõõmsale meelele lisaks tublit annust iga köögist laule kantava roa tundmist. Just joogipakkumine ja teenindus olid need, mis ei lasknud päris mitmel väga hea söögiga restoranil kliendile veelgi paremat elamust pakkuda.

Köökide vallutamist noorema põlvkonna poolt võib vist juba lõpuleviiduks lugeda. Üle neljakümnene peakokk hak­kab muutuma harulduseks. Loodetavasti on hea kogemuste pagasiga vanemal generatsioonil nüüd rohkem aega tegele­da õpetamisega kokakoolides.

Veel mõni aasta tagasi me alles unistasime oma käsitöö­õlledest. Nüüd peetakse Eestit uue õllekultuuri üheks tugi­sambaks. Meil on vaimustavaid siidreid! Kohv on uus vein, mille päritolu ja kliimaolud on järjest tähtsamad ning röstimi­se ja valmistamise tehnikad muudkui lisanduvad.

Eesti on maitsvam kui eales varem, ent eufooriaks ei ole põhjust. Küllap on asjakohane meie restoranide maabumist Põhjala toiduruumis võrrelda omaaegse sõjapõgenike paadi jõudmisega Rootsi randa. Meid on vastu võetud, meid ei saa­deta tagasi, aga meil tuleb ennast üles töötada uutele ja en­disest suurematele ootustele vastavaks.

KingitusOma Maitse