Puu- ja juurvilja märgistusetikettide numbritest on võimalik lugeda välja, kas antud vilja puhul on tegu näiteks GMO-saagiga, kas viljade kasvatusel on kasutatud pestitisiide või on hoopis tegu looduliku saagiga.

Kui puuvilja ja juurvilja etiketidel on neli numbrit ning see kombinatsioon algab numbritega 3 või 4, tähendab see seda, et viljade kasvatusel on rakendatud jõuliseid võttei ning kasutatud on pestitsiide ja väetiseid, vahendab Healthy Food House.

Kui puu- või juurviljaetiketil on 5-numbriline kombinatsioon ja selle alguses on number kaheksa, võib olla kindel, et tegu on GMO ehk geneetiliselt muundatud taimega.

Viienumbriline kombinatsioon, mille alguses on number 9 tähistab etiketil aga tõsiasja, et tegemist on normaalsetes ehk looduslikes tingimustes üleskasvatatud viljaga.

Oma Maitse