Sügisel, oktoobris, jõudis lõpuks lõpuni protsess, millega väga tasa ja erilise tähelepanuta, sai Eesti toit oma esimese Euroopa Liidu geograafilise tähise, mis kaitseb Eesti viina.

Estonian Vodka on Euroopa Liidus kaitstud geograafiline tähis (KGT) viinale, mille valmistamisel on kasutatud Eestis kasvatatud toorainest toodetud etüülalkoholi ja Eesti päritolu vett.

Kaitstud geograafiline tähise "Estonian Vodka/Eesti Viin" registreerimisega tohib seda sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on tehtud tehnilises toimikus sätestatud nõudeid järgides - lühidalt, et viin peab olema toodetud Eesti veest, eesti viljast ja Eesti pinnal. Teistel Eestis valmistatud viinadel võib edaspidi kasutada vaid väljendeid “Vodka from Estonia”, “Vodka made in Estonia”.

Estonian Vodka geograafilise tähisena registreerimise taotluse esitasid Estonian Spirit OÜ ja Remedia AS ning menetlus kestis
üle nelja aasta.

Euroopa Liidu kvaliteedimärke on kolm: kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja garanteeritud traditsiooniline eritunnus (GTE).

Viin on täna Eesti toiduainetetööstuse toodetest ainuke kaitstud toode.

Oma Maitse