3. Eitamine

Veganite perekond
Foto: Madis Veltman

Üks vegefoobia vorme on taimetoitluse eitamine ning taimetoitlaste mitte märkamine. Näiteks leidub siiani restoranides väga vähe taimseid toite, kuigi taimetoitlasi on ühiskonnas iga aastaga üha rohkem. Samuti eirab meedia seda teemat, eriti eetilist veganlust. Vahel harva avaldatakse artikleid veganlusest kui dieedist (enamasti siiski konfliktsest vaatepunktist lähtudes). Kuid tavaliselt ignoreeritakse fakti, et veganlus ei ole dieet. Veganlus on eetiline maailmavaade, mis ei pea õigeks loomade ekspluateerimist inimeste vajaduste rahuldamiseks. Ja kuigi hästi planeeritud vegantoitumisel on mitmeid tervise-eeliseid võrreldes tavatoitumisega, on selle aluseks siiski loomadest hoolimine. Kuid sellist vaadet peetakse äärmuslikuks, ekstsentriliseks, normist kõrvalekaldumiseks, mistõttu on eetilisest veganlusest rääkimine liialt ebamugav, tihti kahjuks ka veganite enda jaoks.

Vegefoobia tingib ka taimetoitlaste seas teatud käitumismustreid:

  • eitatakse, et ollakse taimetoitlased loomade pärast;
  • taimetoitlusest räägitakse pehmemas vormis, vältides loomadest rääkimist, et inimesi n-ö mitte ära hirmutada;
  • taimetoitlased peavad oma tundeid alla suruma, et mitte näida emotsionaalsete äärmuslastena;
  • taimetoitlased peavad loomade söömist respekteerima, sest lihasöömine on väidetavalt inimese isiklik valik (kahjuks sea või lehma käest ei küsi keegi, kas ta on ka selle valikuga nõus).

Kui eetilistest taimetoitlusest ei räägita ega julgeta rääkida, siis ongi vegefoobia oma eesmärgi täitnud. Vegefoobia tulemusena väldivad taimetoitlased konflikti hirmus ka ise seda teemat või üritavad seda pehmendada. Kui nad aga julgevad eetilistest küsimustes sõna võtta, saavad nad naeruvääristamise või viha osaliseks. Just ühiskondliku negatiivsuse pärast ning suutmatusest sellega toime tulla, hakkavad paljud taimetoitlased taas liha ja teisi loomseid tooteid sööma.

Selleks, et olukorda muuta, tuleb ka taimetoitlastel endal märgata ja tunnistada vegefoobia olemasolu. Mida rohkem taimetoitlased oma veendumusi varjavad, seda jõulisemalt vegefoobia püsib, seda enam peetakse veganlust marginaalseks ning seda raskem on veganitel ennast mugavalt tunda. Tuleks meeles pidada, et lisaks küündimatusele või soovimatusele taimetoitlasi mõista, võib vegefoobia põhjusteks olla ka lihtsalt teadmatus. Siin on veganitel endal võimalik paljugi ära teha, et kaasinimeste teadlikkust tõsta. Kõige olulisem on seejuures loomulikult info jagamine veganluse ja loomade olukorra kohta.

Kingitus
3/3
Oma Maitse